Informace o publikaci

6th Workshop of European Centre of Ichthyoparasitology – Programme & Abstracts

Autoři

BENOVICS Michal JAYASUNDERA Zuzana GELNAR Milan

Druh Editorství tématického sborníku
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Popis Kniha abstraktů „6th Workshop of European Centre of IchthyoParasitology“ zahrnuje anglicky psané abstrakty zaměřené na výsledky a budoucí plány v ichtyoparazitologii těchto tří skupin: Parazitologický tým doc. Milana Gelnara – Masarykova univerzita, PřF, Ústav botaniky a zoologie, parazitologický tým prof. Tomáše Scholze – Parazitologický ústav, Biologické centrum AV ČR, České Budějovice a ichtyologický tým dr. Pavla Jurajdy – Ústav biologie obratlovců, AV ČR, Brno. Tyto tři skupiny spolupracují v rámci Evropského centra ichtyoparazitologie, Centra excelence, financovaného Grantovou agenturou ČR; projekt č. P505/12/G112). Kniha obsahuje také seznam publikací za rok 2017.
Související projekty: