Informace o publikaci

Impacts of Global Issues on Local Problems in the Czech Republic: Islamic Phobia

Název česky Důsledky globálních problémů pro lokální problémy v České republice: Islamofobie
Autoři

FRYŠTÁK Marek ČEP David

Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace