Informace o publikaci

Společenství praxe MU: Cílený rozvoj klíčových kompetencí (workshop)

Autoři

LESŇÁK Slavomír ZÁTHURECKÝ Viliam ŠŤÁVA Jan NOVÁK Svatopluk KRÁSA Jan PITNEROVÁ Pavla

Druh Uspořádání workshopu
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Nplní byl workshop vedený Mgr. Kateřinou Parvonič, která se specializuje na klíčové kompetence ve vzdělávání. Ve druhé části setkání proběhla podpora a konzultace se specialisty z pedagogické fakulty nad pedagogicko-psychologickými tématy (z oblasti psychologie, speciální pedagogiky, didaktiky, etiky a managementu).
Související projekty: