Informace o publikaci

PLAZMOVÉ TECHNOLOGIE A DEKONTAMINACE NEBEZPEČNÝCH LÁTEK

Autoři

ČECH Jan PROKEŠ Lubomír SŤAHEL Pavel

Rok publikování 2018
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Popis Ochrana osob a prostředí před účinky nebezpečných chemických látek představuje komplexní problematiku, jejíž metodologie i techniky jsou již vysoce rozvinuté. Likvidace nebezpečných látek v koncentrované formě lze efektivně dosáhnout konvenčními metodami – chemickými činidly, či vysokoteplotním rozkladem/oxidací. Prostor pro inovace a použití plazmových technologií však představují zejména situace, kde látka kontaminuje v nízkých koncentracích povrchy, či plynnou fázi. Zejména pak tehdy, kdy vlastnosti kontaminovaných předmětů, či materiálů nejsou kompatibilní s užitím „mokré“ chemické cesty, či vysokých teplot. V článku budou představeny příklady, výhody/nevýhody použití plazmových technologií pro dekontaminaci/rozklad nebezpečných látek a modelový příklad rozkladu těkavých organických látek (VOC) obsažených v plynném prostředí (odpadní vzdušiny).
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info