Informace o publikaci

School Environment and Posture of Upper Secondary School Children in the Czech Republic - Case Study

Název česky Školní prostředí a držení těla dětí na druhém stupni základních škol v ČR - případová studie
Autoři

JANOŠKOVÁ Hana ŠERÁKOVÁ Hana

Rok publikování 2018
Druh Kapitola v knize
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Cílem pilotního sledování je zjištění situace ve školním prostředí ve vztahu k držení těla dětí staršího školního věku. V případových studiích tříd sledujeme nejen parametry školního nábytku, ale také množství statických činností, kvalitu a množství pohybových aktivit, držení těla dětí v sedu a ve stoji a hmotnost školních aktovek, které denně žáci nosí na zádech. Pilotní případové studie probíhaly v letech 2016 – 2017 ve třech školách v České republice. Výsledky šetření budou sloužit jako podklady k dalšímu rozsáhlejšímu průzkumu konkrétních faktorů školního prostředí a jejich vlivu na držení těla dětí.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info