Informace o publikaci

Ústavní výchova jako příležitost k novému začátku

Autoři

KACHLÍK Petr

Rok publikování 2018
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Byly analyzovány životní příběhy, rizikové a protektivní faktory 5 klientů výchovného ústavu. Jejich sociální zázemí bylo problematické, v jejich anamnéze se vyskytovaly poruchy chování a užívání návykových látek. K analýze sebraných dat bylo využito případových studií, rozhovorů a pozorování. Cílem výzkumu bylo zjistit, zda děti, které prošly institucionální výchovou, mají šanci začlenit se do společnosti a uplatnit se na trhu práce. Ze studie vyplývá, že ústavní prostředí oslabilo rizikové momenty spjaté s výchovným stylem, funkcí rodiny, vlivem vrstevníků a užíváním drog. U klientů bylo posíleno sebeovládání, cílevědomost, byli pozitivně motivováni a oceňováni za pokroky a úspěchy. Informanti zodpovědně přistoupili ke své budoucnosti, nahlížejí na léta strávená v zařízení s radostí a oceňují snahu pedagogických pracovníků.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info