Informace o publikaci

Career adaptability of vocational upper-secondary school graduates during the school-to-work transition. Career adaptability and social support : The role of parents, teachers, and friends

Logo poskytovatele
Název česky Kariérová adaptabilita žáků středních odborných škol: role rodičů, učitelů a přátel
Autoři

KVASKOVÁ Lucia HLAĎO Petr JEŽEK Stanislav MACEK Petr

Rok publikování 2018
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sociálních studií

Citace
Přiložené soubory
Popis Zkoumány byly vztahy mezi podporou a pomocí rodičů, podporou učitelů, podporou přátel a čtyřmi komponentami kariérové adaptability (zájem, kontrola, zvídavost, sebedůvěra) u 1874 žáků absolvenstských ročníků středních odborných škol a učilišť. Očekávali jsme, že sociálni podpora poskytovaná osobami v sociálním okolí jedince bude mít pozitivní vliv na kariérovu aktivitu, ačkoliv jednotlivé zdroje sociální opory přispívají k jednotlivým komponentám kariérové adaptability odlišným způsobem. U zájmu a sebedůvěry byla identifikována významná role rodičovské, učitelské podpory a podpory přátel. Kontrola je asociována s rodičovskou podporou společně s podorou přátel a zvídavost je spojena pouze ze sociální podporou poskytovanou přáteli. Výsledky naznačují, že sociální podpora poskytovaná osobami ze sociálního okolí žáků je stěžejní pro rozvoj kariérové adaptability, a tím pádem pro kariérový rozvoj adolescentů.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info