Informace o publikaci

Capillary electrophoresis-integrated immobilized enzyme reactor for kinetic and inhibition assays of beta-secretase as the Alzheimer's disease drug target

Logo poskytovatele
Autoři

SCHEJBAL Jan ŠEFRANÁ Šárka ŘEMÍNEK Roman GLATZ Zdeněk

Rok publikování 2019
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Journal of Separation Science
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
www Full Text
Doi http://dx.doi.org/10.1002/jssc.201800947
Klíčová slova beta-secretase; capillary electrophoresis; immobilized enzyme reactor; inhibition; magnetic particles
Popis Reaktory z imobilizovaných enzymů integrovaných do kapilární elektroforézy představují stále populárnější alternativu pro enzymová kinetická a inhibiční stanovení díky jejich jedinečnému souboru vlastností včetně ekonomičnosti, opakovanému použití enzymu, minimální spotřebě vzorku, rychlé analýze a jednoduché automatizaci. V této práci představujeme vývoj a aplikaci reaktoru z imobilizovaného enzymu integrovaného do CE založeného na magnetických částicích pro kinetické a inhibiční stanovení beta sekretázy, klíčového enzymu v rozvoji Alzheimerovy choroby a slibného cíle léčiv. Dokumentujeme optimalizaci imobilizačního postupu, charakterizaci imobilizované beta sekretázy, optimalizaci vzájemně kompatibilního inkubačního protokolu a separační metody, stejně tak jako tvorbu reaktoru z imobilizovaného enzymu integrovaného do CE. Použitelnost reaktoru z imobilizovaného enzymu integrovaného do CE byla demonstrována kinetickým stanovením pomocí neznačeného substrátu a inhibičními stanoveními za využití tři strukturně odlišných referenčních inhibitorů. Výsledné kinetické a inhibiční parametry jasně podporují použitelnost zde prezentované metody stejně jako dokumentují zákonitosti, na které je nutné brát zřetel při porovnávání výsledků s jinými metodami.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info