Informace o publikaci

Screening of Beta-Secretase Inhibitors by Capillary Electrophoresis-Mass Spectrometry

Logo poskytovatele
Název česky Screening inhibitorů beta-Secretasy pomocí CE
Autoři

SCHEJBAL Jan ŘEMÍNEK Roman GLATZ Zdeněk

Rok publikování 2020
Druh Kapitola v knize
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Popis Alzheimerova choroba je nejčastější formou demence, která v současnosti postihuje téměř 40 milionů pacientů po celém světě. Podle amyloidové hypotézy může být rozvoj této choroby zpomalen nebo dokonce zastaven pomocí inhibice beta-sekretázy, což z této aspartátové proteázy činí potencionálně důležitý cíl léčiv. Kapilární elektroforéza je slibnou technikou pro screening možných enzymový inhibitorů díky vysoce efektivní separace, minimální spotřebě vzorku a dalších chemikálií, kompatibilitě s řadou detekčních technik a vysokou vzorkovací kapacitou díky automatizaci. Tato kapitola představuje metodu založenou na kapilární elektroforéze spojené s hmotnostně-spektrometrickou detekcí pro kinetické a inhibiční stanovení beta-sekretázové reakce s pomocí dekapeptidu odvozeného ze amyloidového prekurzorového proteinu.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info