Informace o publikaci

Development of fast and sensitive CE-MS method for determination of drug-plasma protein binding parameters

Logo poskytovatele
Název česky Vývoj rychlé a citlivé CE-MS metody pro stanovení vazebných parametrů mezi léčivy a plasmovými proteiny
Autoři

NEVÍDALOVÁ Hana MICHALCOVÁ Lenka GLATZ Zdeněk

Rok publikování 2018
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Popis Vazba léčiv na plazmatické proteiny v krvi ovlivňuje farmakodynamické a farmakokinetické vlastnosti léčiv. Proteiny zajišťují transportní systém, ale pouze volné léčivo může působit farmakologickým efektem. Studium těchto interakcí je tedy velmi důležitou součástí vývoje nových léčiv. Z těchto důvodů je nezbytný vývoj citlivých, automatizovatelných metod pro zvýšení účinnosti laboratoří. Kapilární elektroforéza se zdá být skvělou volbou pro tyto účely díky mnoha výhodám mezi které patří malá spotřeba vzorku, rychlost analýz a malé nároky na čistotu vzorku. Interakce mohou být studovány bez nutnosti imobilizace či značení. Nevýhodou je nedostatečná citlivost při využití UV-Vis detekce. V této studii byla použita metoda kapilární elektroforézy ve spojení s MS detekcí pro studium vazebných parametrů málo rozpustných léčiv, mezi které patří např. glimepirid.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info