Informace o publikaci

Dynamics of microRNA expression during early onset epileptogenesis

Logo poskytovatele
Logo poskytovatele
Název česky Dynamika exprese mikroRNA v průběhu epileptogeneze s počátkem v dětství
Autoři

BENCÚROVÁ Petra BALOUN Jiří HYNŠT Jakub TICHÝ Boris POSPÍŠILOVÁ Šárka KUBOVÁ Hana BRÁZDIL Milan

Rok publikování 2018
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Středoevropský technologický institut

Citace
Popis Cíl: Záchvaty a epilepsie jsou spojovány se změnami v mikroRNA (miRNA/miR) profilu mozku. Epilepsie často započne v raném dětství kdy je mozek nezralý a neurální sítě nejsou plně funkční. Jelikož změny v expresi miRNA můžou ovlivňovat dráhy esenciální pro správný vývoj mozku, může porozumění dynamiky miRNA u epilepsií s počátkem v dětství nápomoci porozumění mechanizmu vzniku záchvatů a jejích vlivu na vývoj mozku. Cílem této práce je identifikovat změny v profile miRNA v průběhu epileptogeneze navozené epileptickým statem (SE) u potkaních novorozenců (P12). Metody: Epileptický status byl u potkanů navozen pomocí LiCl/pilokarpinu v dvanáctém postnatálním dni (P12, n=10). Kontrolní zvířata (n=10) podstoupili stejnou proceduru s výjimkou pilokarpinu, který byl nahrazen fyziologickým roztokem. Hipokampální tkáně byly odebíraný ve třech časových intervalech: 24 hodin (akutní), 7 dnů (latentní) a 3 měsíce (chronické stadium) po SE. Celková RNA byla izolována a použita k sekvenaci krátkých RNA za účelem stanovení miRNA profilů jednotlivých vzorků. Výsledky: Sekvenační analýza ukázala, že každé ze zkoumaných stadií epileptogeneze má unikátní miRNA profil. Exprese většiny miRNA byla změněna pouze v jednom ze zkoumaných stadií, přičemž hladina miR-155-5p; -22-3p a -24-3p byla zvýšená v akutním a chronickém stádiu a miRNA-21-5p a -24-2-5p byly zvýšeny ve všech třech stadiích u zvířat po SE. Závěr: Epilepsie s počátkem v nezralém mozku vede ke změnám v profile miRNA, které můžou závažně ovlivňovat genovou expresi. Vliv záchvatů na vývoj mozku může být navozen zvýšením exprese miRNA, charakteristickým pro akutní a chronickou fázi onemocnění, ve kterých dochází k výskytu záchvatů a epileptických komorbidit
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info