Informace o publikaci

Problematika závislosti na lécích a jiných návykových látkách u osob se zdravotním postižením.

Autoři

DLOUHÁ Dana

Rok publikování 2018
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Autorka představila částečně výsledky svého výzkumu, který realizovala se studenty se zdravotním postižením ve vztahu k zneužívání léků a jiným návykovým látkám.
Související projekty: