Informace o publikaci

Ab initio surface energy calculations and their application for the prediction of phase diagrams of silver, gold and nickel nanoalloys

Název česky Ab-initio výpočty povrchových energií a jejich použití pro predikce fázových diagramů nanoslitin stříbra, zlata a niklu.
Autoři

POLSTEROVÁ Svatava SOPOUŠEK Jiří VŠIANSKÁ Monika FRIÁK Martin

Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Středoevropský technologický institut

Citace
Popis Ternární slitina Ag-Au-Ni představuje kombinaci plně mísitelného systému Au-Ni ve středním teplotním rozmezí a dvou plně nemísitelných systémů Ag-Ni a Au-Ni v pevném stavu. Diagramy hromadné fáze běžných slitin lze vypočítat standardním použitím metody CALPHAD (CALculation of PHAse Diagram). Fázové diagramy nanočástic slitin (nanoalyz) lze vypočítat také tímto způsobem. Binární nanozliže Ag-Au, Ag-Ni a Au-Ni byly zkoumány s ohledem na velikost nanočástic jako nezávislou proměnnou. Fázové schéma ternární nano-slitiny Ag-Au-Ni bylo také předpovězeno metodou CALPHAD. Obecný termodynamický popis fází byl rozšířen s ohledem na nezanedbatelný příspěvek povrchové energie a proměnlivé tvary nanočástic. Výpočet CALPHADu byl doplněn teoretickými hodnotami povrchové energie získané metodou teorie funkční hustoty (DFT) pro kovové systémy.
Související projekty: