Informace o publikaci

1378 Smrt císaře a krále Karla IV.

Autoři

JAN Libor

Druh Kapitola v knize
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Úmrtí římsko-německého císaře a českého krále Karla IV. v roce 1378 zachytila celá řada soudobých autorů, avšak pouze z pera jediného očitého, blíže neznámého svědka se dochoval značně přesný popis císařova pohřbu. Toto svědectví včlenil do své kroniky popisující léta 1368–1406 neznámý kronikář z města Augsburku. Podle uvedeného zdroje zemřel císař večer v předvečer svátku sv. Ondřeje, tj. 29. listopadu. Další prameny uvádějí také, že šlo o třetí hodinu noční, tedy třetí hodinu po západu slunce. Poté byla jeho mrtvola balzamována a vystavena po jedenáct dní ve velkém sále Pražského hradu, kde pěli modlitby příslušníci pražského farního kléru a řeholníci ze zdejších klášterů. Smuteční průvod vyšel v sobotu 11. prosince za třeskutého mrazu přes Malou Stranu a Karlův most ke klášteru sv. Klementa, kde máry převzali další nosiči. Po té pokračoval kolem kláštera slovanských benediktinů na Novém Městě na Vyšehrad, kde zůstalo tělo přes noc za modliteb zdejších kanovníků a dalších kněží. Vyšehrad měl důležité místo v tzv. přemyslovské pověsti, byly tam přechovávány lýčené střevíce a mošna bájného předka Přemysla Oráče; Karel místo zakomponoval do korunovačního řádu. Další noc strávil mrtvý vládce v postele Panny Marie u pražské komendy johanitů a posléze byl přenesen do katedrály sv. Víta, kde sloužil mši pražský arcibiskup, kardinál Jan Očko z Vašimi s dalšími dvanácti biskupy a infulovanými preláty.