Informace o publikaci

Mapování rovnokřídlých v CHKO Pálava (7165b, 7165d, 7166c, 7266a) a ptačí oblasti Hovoransko-Čejkovicko (7067d)

Autoři

VLK Robert

Druh Výzkumná zpráva
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Popis Výsledky mapování rovnokřídlých v CHKO Pálava (4 čtverce faunistické mapovací sítě) a ptačí oblasti Hovoransko-Čejkovicko (1 čtverec) v roce 2018 ve formě závěrečné zprávy pro AOPK ČR (poskytovatele dotace).