Informace o publikaci

Mapování rovnokřídlých v PO Soutok-Tvrdonicko (čtverce 7268a, 7267c, 7267d, 7367b a 7367d)

Autoři

VLK Robert

Druh Výzkumná zpráva
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Popis Výsledky mapování rovnokřídlých v ptačí oblasti Soutok-Tvrdonicko (5 čtverců faunistické mapovací sítě) v roce 2018 ve formě závěrečné zprávy pro AOPK ČR (poskytovatele dotace).