Informace o publikaci

How can calculation methods affect a common EU target for municipal waste recycling?

Název česky Jak mohou metody výpočtu ovlivnit společný cíl EU pro recyklaci komunálního odpadu?
Autoři

SOUKOPOVÁ Jana HŘEBÍČEK Jiří HORSÁK Zdeněk

Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Waste forum
Fakulta / Pracoviště MU

Ekonomicko-správní fakulta

Citace
www http://www.wasteforum.cz/cisla/WF_4_2018.pdf#page=108
Klíčová slova municipal waste; mixed municipal waste; recycling rates; recycling calculation methods; circular economy
Popis Článek se zabývá strategií komunálního odpadu pro dosažení cílů recyklace Evropské unie (EU), které byly stanoveny v rozhodnutí Komise (2011/753 / EU) zaměřeném na stanovení pravidel a metod výpočtu těchto cílů. Analyzujeme 4 metody výpočtu recyklačních cílů komunálního odpadu v období 2010 - 2015 pro členské státy EU. Snažíme se zhodnotit rozdíly mezi interpretacemi definic komunálního odpadu a dopadů, které mohou mít různé metody výpočtu míry recyklace na konečné údaje o recyklaci. Diskutujeme významné nesrovnalosti v metodách sběru dat a interpretacích definice komunálního odpadu, které byla použita k podpoře rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 14. března 2017 a nového balíčku z 14 června 2018, podle něhož by výpočet recyklovaného komunálního odpadu měl vycházet z jedné harmonizované metody, která by členským státům bránila v hlášení výmětu jako recyklovaného odpadu.
Související projekty: