Informace o publikaci

Pocta P. Františkovi Sušilovi. Progamový sborník

Autoři

ŠTĚPÁNEK Václav JAN Libor

Druh Účelové publikace
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Programový sborník vydaný ke koncertu věnovanému 150. výročí úmrtí významného moravského buditele a sbratele lidových písní Františka Sušila. Obsahuje kromě programu a seznamu 160 účinkujících článek Libora Jana a Václava Štěpánka O Sušilově sběratelství lidových písní a článek Hynka Šmerdy Buditel, teolog, básník, vlastenec, sběratel písní: P. František Sušil.