Informace o publikaci

Mapování rovnokřídlých v severní polovině NP a CHKO Šumava (28 čtverců: 6744b – 7048a)

Autoři

VLK Robert

Druh Výzkumná zpráva
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Popis Výsledky mapování rovnokřídlých v severní polovině NP a CHKO Šumava(28 čtverců faunistické mapovací sítě) v roce 2018 ve formě závěrečné zprávy pro AOPK ČR (poskytovatele dotace).