Informace o publikaci

Current Issues of Czech Road Traffic Law in the Context of Jurisprudence and Road Safety

Název česky Aktuální otázky českého dopravního práva v kontextu judikatury a bezpečnosti silničního provozu
Autoři

JÍLKOVÁ Nikola SCHEUER Jan

Rok publikování 2019
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Athens Journal of Law
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
www Open access časopisu
Doi http://dx.doi.org/10.30958/ajl