Informace o publikaci

12. zimní konference / workshop "SPRÁVNÍ ŘÁD V PRAXI KRAJSKÝCH ÚŘADŮ"

Autoři

KADEČKA Stanislav MAREK David

Rok publikování 2018
Druh Uspořádání konference
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Popis Letošní, již 12., ročník naší konference / workshopu, jež opět bude tradičním inspirativním zimním setkáním okolo stopadesáti právních expertů z celé České republiky v zasněžené Jihlavě, hrdě navazuje na nepřerušenou úspěšnou sérii započatou v roce 2007. Svá poselství, poznatky a zkušenosti zde účastníkům i letos přednesou a budou otevřeně diskutovat významní představitelé jednotlivých složek veřejné moci v České republice, jakož i elitní představitelé doktríny veřejného práva. Kromě samotného správního řádu jako kodexu činnosti veřejné správy, jenž má za sebou – obdobně jako naše konference / workshop – již přes dvanáct let své aplikace, a souvisejících zvláštních procesních úprav (které frekventovaně a přitom mnohdy s interpretačními a aplikačními obtížemi nacházejí své místo v praxi územní veřejné správy) bude letošní program posléze opět věnován jednak novému kodexu správního trestání, jednak reflexi veřejné správy a její administrativněprávní regulace ve správním soudnictví, a to tradičně s důrazem na prostředí a problémy územní veřejné správy. Akce se koná pod záštitou děkanky Právnické fakulty Masarykovy univerzity doc. JUDr. Markéty Selucké, Ph.D., a hejtmana Kraje Vysočina MUDr. Jiřího Běhounka. Stálým odborným garantem je JUDr. Stanislav Kadečka, Ph.D. (Právnická fakulta Masarykovy univerzity).