Informace o publikaci

Využití F-CH PET/MR v diagnostice primární hyperparatyreózy.

Autoři

STARÝ Karel LINHARTOVÁ Marcela MUNTEANU Hana ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ Andrea KAŠPÁRKOVÁ H.

Druh Další prezentace na konferencích
Citace