Informace o publikaci

Typologie mezer a její aplikace v české aktuální judikatuře

Autoři

HLOUCH Lukáš

Rok publikování 2018
Druh Další prezentace na konferencích
Citace
Popis Tato prezentace se věnuje otázkám aplikace teorie mezer v současné české judikatuře, poukazuje na spornost užívání jednotlivých konstrukcí mezer a nejednoznačnost jejich teoretického vymezení.