Informace o publikaci

Attitudes toward ingroups versus outgroups as unique distinctions between political trust and generalized social trust : A study of ethnically diverse youth in the Czech Republic

Logo poskytovatele
Název česky Postoje k členským skupinám versus nečlenským skupinám jako jedinečné rozlišení mezi politickou důvěrou a zobecněnou sociální důvěrou : výzkum etnicky rozmanité mládeže v ČR
Autoři

UMEMURA Tomotaka

Rok publikování 2017
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Československá psychologie
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sociálních studií

Citace
www http://cspsych.psu.cas.cz/result.php?id=990
Klíčová slova ethnic minority; generalized social trust; political psychology; political trust; social capital
Přiložené soubory
Popis Cíl: Ačkoli řada výzkumů zkoumala podobnosti mezi politickou důvěrou a zobecněnou sociální důvěrou, rozdíly mezi nimi jsou nejasné. Cílem této studie bylo porozumět jedinečným charakteristikám těchto dvou forem důvěry. Soubor. Soubor se skládal z etnicky rozmanité mládeže v ČR, Češi (n = 834), Slováci (n = 82), Ukrajinci (n = 170) a Romové (n = 206) ve věku od 15 do 28 let (M = 21.11; SD = 3.50). Účastníci vyplnili dva dotazníky. Hypotézy: Zobecněná sociální důvěra se bude vztahovat především k postojům ve prospěch nečlenské skupiny (outgroup), zatímco politická důvěra se bude vztahovat především k postojům ve prospěch členské skupiny (ingroup). Statistická analýza a výsledky: K ověření těchto hypotéz byla provedena série regresních analýz. Ty ukázaly, že bez ohledu na etnické skupiny a socio-demografické charakteristiky zobecněná sociální důvěra (nikoli politická důvěra) souvisí pozitivně s dobrovolnou účastí, což přináší prospěch nečlenským skupinám. Politická důvěra (nikoli zobecněná sociální důvěra) byla spojena s politickými projevy (volební účast a sledování politiky v médiích), které jsou považovány za prospěšné pro členskou skupinu. Studie dále ukázala, že politická důvěra vyloučené etnické menšiny (tj. Romů) a zobecněná sociální důvěra většinového obyvatelstva (tj. Čechů) se vztahovaly především k jejich postojům k menšinovým skupinám (vyšší podpora afirmativních akcí a zápornější emoce vůči etnické diskriminaci). Omezení studie: Spočívají v zaměření na mladé lidi (starší lidé nebyli zahrnuti), v použití souboru, který není populačně reprezentativní, a v závislosti na metodách vypovídajících o sobě.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info