Informace o publikaci

Není včela jako včela – srovnání letní a zimní generace včely medonosné (Apis mellifera)

Logo poskytovatele
Autoři

KUNC Martin DOBEŠ Pavel HURYCHOVÁ Jana POIANI Silvana Beani HYRŠL Pavel

Rok publikování 2019
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Popis Již dlouho dobu je známo, že se během roku uvnitř populace včely medonosné (Apis mellifera) vyvíjejí dvě rozdílné generace. Krátce žijící letní včely zajišťující sběr zásob a dlouho žijící zimní včely přežívající nepříznivé období roku. Vědomosti umožňující rozlišení těchto dvou generací včel jsou velice důležité pro včelaře, kteří by na jejich základě mohli předvídat ztráty včelstev způsobené nedostatkem dlouhověkých včel během zimního období a pokusit se jim zabránit pomocí dostupných prostředků. Znalosti o rozdílech mezi základními fyziologickými a imunitními parametry zimních a letních včel jsou však doposud značně limitovány. Proto jsme v letech 2017 a 2018 prováděli dlouhodobé sledování experimentálního včelstva, hodnotili jeho rozvoj a odebírali hemolymfu dělnic pro laboratorní stanovení základních fyziologických a imunitních parametrů. Výsledky prokázaly již známé zvýšení hladiny vitellogeninu jako důležitého zásobního a antioxidačního proteinu v zimním období. Stejně tak ovšem vzrostla i hladina proteinů a antibakteriální aktivity hemolymfy, která navíc byla po experimentálním podání inaktivovaných bakterií účinnější právě u zimní generace včel. Tyto vybrané parametry tedy mohou být použity k posouzení zdravotního stavu včelstva, určení poměru letní/zimní generace včel a k odhadu pravděpodobnosti s jakou včelstvo přečká zimní období. Znalost těchto vlastností společně se správnou včelařskou praxí může významně pomoci při redukci ztrát včelstev v průběhu zimy. Tato práce byla podpořena granty NAZV QJ1610248, GAČR 17-03253S a FAPESP 2017/19718-0.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info