Informace o publikaci

Nález hořčíku jestřábníkovitého velkoúborného (Picris hieracioides subsp. umbellata) v NPR Porážky (Bílé Karpaty) a poznámky k jeho výskytu v České republice

Autoři

ROLEČEK Jan FAJMON Karel ŠMARDA Petr

Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Zprávy České botanické společnosti
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Klíčová slova genome size; plant distribution; south-eastern Moravia; tall-forb vegetation; taxonomy; Trifolio-Geranietea sanguinei; vegetation ecology
Popis Picris hieracioides je polymorfní druh se složitou taxonomií. Zde uvádíme výskyt Picris hieracioides subsp. umbellata v České republice - poddruhu, který nebyl v moderních florách této oblasti rozlišován. Identita nedávno nalezené populace v Bílých Karpatech byla určena na základě morfologických znaků a velikosti genomu. Dále jsme zjistili, že tomuto poddruhu odpovídá 62 herbářových sběrů ve dvou hlavních regionálních herbářích, pocházejících z různých částí České republiky, s nejvyšší koncentrací na východní Moravě. Nově nalezená populace roste v mezofilní vysokobylinné vegetaci s dominancí Laserpitium latifolium a Calamagrostis arundinacea, tedy ve vegetačním typu, který z České republiky dosud nebyl uváděn, ale podle našich poznatků se vyskytuje roztroušeně v perikarpatském prostoru. Tuto vegetaci považujeme za pozůstatek raně holocenní nebo dokonce pleistocenní lesostepní vegetace.