Informace o publikaci

Pohyb na „adaptačních kurzech” pro začínající studenty

Autoři

BLAŽKOVÁ Martina MACKŮ Richard

Rok publikování 2018
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Studia Kinanthropologica
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Klíčová slova education; movement; adaptation course; experiential eudacation; school class group
Popis Přehledový text nabízí nový pohled na doposud nepříliš prozkoumaný fenomén adaptačních kurzů, cílí na problematiku pohybu v programu těchto kurzů; popisuje vztah sportu a edukace jako dvou navzájem se doplňujících obsahů zmíněných kurzů. V odborné literatuře nacházíme jen velmi kusé informace o samotném konceptu adaptačních kurzů, zaměření na téma pohybu a sportu v této oblasti však v dostupných zdrojích zcela chybí. V reakci na to autoři v první části poskytují přehled základních ideových i metodických principů a východisek adaptačních kurzů. Celkový pohled na téma adaptačních kurzů pak dokreslují výsledky kvantitativního šetření z roku 2016 a zdůrazňují ty výstupy, které bezprostředně souvisí s pohybem a sportem.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info