Informace o publikaci

Direct Analysis of Gold and Silver Nanoparticles of Different Sizes from Dried Droplets Using Substrate-Assisted Laser Desorption Single Particle-ICP MS

Logo poskytovatele
Název česky Přímá analýza zlatých a stříbrných nanočástic různých velikostí ze suchých kapek použitím laserové desorpce za účasti substrátu ve spojení s ICP MS
Autoři

BĚLEHRAD Jakub STIBOREK Marek PREISLER Jan

Rok publikování 2019
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Popis Tento příspěvek se zabývá stanovením zlatých a stříbrných nanočástic pomocí laserové desorpce za účasti substrátu spojenou s hmotnostní spektrometrií s indukčně vázaným plazmatem (SALD ICP MS). Suspenze stříbrných a zlatých nanočástic různých velikostí (20, 40, 60 a 80 nm) byly naneseny na destičku z polyethylentereftalát-glykolu (PETG) pomocí komerční Hamiltonovy stříkačky. Po odpaření rozpouštědla byla PETG deska převedena do komerční ablační laserové komory. Vysušené kapičky obsahující nanočástice, byly ozářeny Nd:YAG laserem (213 nm). Desorbované nanočástice byly transportovány z ablační komory heliem do ICP hlavice a po jejich ionizaci byly analyzovány hmotnostním spektrometrem v režimu analýzy jedné nanočástice. Aby bylo dosaženo co nejvyšší transportní účinnosti pro jednotlivé velikosti nanočástic, byly optimalizovány různé podmínky analýzy, včetně hustoty zářivé energie, rychlosti pohybu laserového paprsku a průtoku transportního plynu. Výhodou vyvinuté metody je nízká spotřeba objemu vzorku, možnost archivace vzorku a vysoká citlivost v řádu jednotek nanočástic stříbra nebo zlata.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info