Informace o publikaci

Obraz cizince v Hostovského válečných prózách

Autoři

CHOCHOLATÝ Miroslav

Druh Článek ve sborníku
Konference Egon Hostovský. Literární dobrodružství českého židovského spisovatele ve 20. století
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Klíčová slova novel; immigration; inner exile; assimilation; ctranger; metaphysical guilt;
Popis Studie se zabývá obrazem cizince v tvorbě Egona Hostovského. V kontextové části bude zachycena geneze a vývoj tohoto tématu v různých obdobích Hostovského tvorby. Zvažovány budou otázky, do jaké míry jsou protagonisté cizinci z vlastní volby nebo z donucení (do jaké míry v nich Hostovský řeší otázky spjaté s emigrací, vnitřním exilem, asimilací, integrací a menšinami). Zmiňovány jsou konstantní znaky Hostovského poetiky, jako například pohyb jednotlivých postav v konvergentním prostoru implikující omezenost jejich existence či motivy metafyzické viny, které z protagonistů činí Ahasvery 20. století. Za vlastní analytický prostor je zvolena trojice odlišných románů, které se potkaly v souboru Cizinci hledají byt (1967), a sice Listy z vyhnanství, Sedmkrát v hlavní úloze a Cizinec hledá byt. Pozornost je věnována také románu Úkryt.