Informace o publikaci

Čas kůži orá (recenze sbírky Víta Slívy Ultima Thúlé, nejzazší zem)

Autoři

CHOCHOLATÝ Miroslav

Druh Popularizační texty
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace