Informace o publikaci

Volfova šestá a sedmá (recenze sbírek Zdeňka Volfa Před modlitbou přiložím a Žasl jsem od pily)

Autoři

CHOCHOLATÝ Miroslav

Druh Popularizační texty
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace