Informace o publikaci

Všeobecný přehled a/nebo tematické studium? Podněty k zamýšlené revizi RVP

Logo poskytovatele
Autoři

HOFMANN Eduard SPURNÁ Michaela KNECHT Petr

Rok publikování 2018
Druh Článek ve sborníku
Konference Geografické informácie
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
www http://www.kgrr.fpv.ukf.sk/index.php/publikacie/publ/geograficke-informacie
Doi http://dx.doi.org/10.17846/GI.2018.22.2.61-69
Klíčová slova geographical education; geographical thinking; Catling's typology
Popis Cílem této práce je povzbudit úvahy a debaty o změně koncepce geografického vzdělávání v českých osnovách. Základem této reflexe jsou průzkumy, ve kterých jsme pomocí Catlingovy typologie identifikovali typ koncepce, která převládá v českých učebních osnovách a mezi budoucími učiteli zeměpisu. Požadovaná myšlenka geografického myšlení podporovaná Mezinárodní chartou geografického vzdělávání a současné mezinárodní trendy se dostatečně neodráží v učebních osnovách ani v prohlášeních budoucích učitelů zeměpisu. Průzkum ukázal, že faktická a encyklopedická koncepce výuky zeměpisu je tak hluboce zakořeněna v učebních osnovách i v myslích studentů, že existuje zjevný prostor pro rozvoj geografického myšlení.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info