Informace o publikaci

Facilitátory a bariéry při vzdělávání a pracovním uplatnění osob se sociálním znevýhodněním

Autoři

SZABÓ LENHARTOVÁ Zuzana

Rok publikování 2018
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis V příspěvku autorka představila svůj výzkum, věnovaný zmapování dobré praxe a bariér při vzdělávání osob se sociálním znevýhodněním a jejich úspěšnému přechodu na pracovní trh.
Související projekty: