Informace o publikaci

A Drop of French in the sea of English – A New Course of French at the Masaryk University, Brno

Název česky Francouzská kapka v moři angličtiny - nový kurz lékařské francouzštiny na MU
Autoři

VÁCLAVÍK Ladislav

Rok publikování 2018
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Centrum jazykového vzdělávání

Citace
Popis Prezentace popisuje tvorbu kurzu Lékařské francouzštiny (CJV_F_Med) na MU, jenž vznikl v rámci FRMU. Prezentace je rozdělena na tři části a sleduje klasické dělení procesu tvorby kurzu (plánování, implementace a evaluace). V úvodu autor nastiňuje teoretické pozadí procesu tvorby kurzu obecně (konceptualizace, cíle, hodnocení), jakož i specificky s ohledem na daný projekt. První část prezentace představuje plánovací fázi s užším zaměřením na analýzu potřeb v daném kontextu. Druhá a třetí část pojednávají o procesu implementace (pilotáž), evaluaci a adaptaci kurzu v návaznosti na sebe-reflexi vyučujícího a závěry hodnoticího studentského dotazníku. Závěrem autor nastiňuje budoucí možnosti výuky francouzštiny na MU.