Informace o publikaci

One step for the teacher, a huge leap for the learners: taking off planet Textbook in classes of business English

Název česky Krok pro učitele, skok pro učící se: jak opustit planetu Učebnic
Autoři

VÁCLAVÍK Ladislav

Rok publikování 2018
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Centrum jazykového vzdělávání

Citace
Popis Příspěvek se týká implementace různých nástrojů a strategií, jež učiteli umožňují odpoutat se od učebnice a vzbudit u učících se povědomí o autonomii učení v oblasti rozvoje slovní zásoby, postojů k učení a učebních strategií. Prezentace představuje aktivitu s názvem “business news” a užití platforem Quizlet a Edmodo ve výuce. Prezentaci uzavírá vyhodnocení aktivit z pohledu učitele s učících se, a krátký kritický komentář týkající se budoucích změn a úprav.