Informace o publikaci

Homosexuality in Children’s Literature – Children and Homosexual Parenthood.

Název česky Homosexualita v literatuře pro děti: Děti a homosexuální rodičovství.
Autoři

JINDRA Miroslav

Rok publikování 2018
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Homosexualita je v dětské literatuře stále kontroverzním tématem v mnoha zemích světa. Lidé se často bojí o tomto tématu s dětmi mluvit a mnohdy ani neví, jakým způsobem. Ve 20. století prošla lidská společnost mnoha změnami, které se odrazily ve všech oblastech umění (divadlo, výtvarné umění, literatura atd.). Tvůrci toužili bořit zaběhnuté konvence a seznámit ostatní s dosud tabuizovanými tématy, jako např. smrt, drogy či homosexualita. Chtěli představit homosexuály jako obyčejné muže a ženy, kteří mají stejné radosti a starosti jako heterosexuální páry. Dnes nalezneme v dětské literatuře s tematikou homosexuality tři hlavní proudy: coming out, život homosexuálů a homosexuální rodičovství. Tato charakterizace napomáhá pro hlubší identifikaci tématu s určitou věkovou skupinou dětských čtenářů. Cílem příspěvku bylo na základě historických souvislostí a analýzy vybraných knižních publikací dětské literatury seznámit posluchače s jednotlivými aspekty homosexuální tematiky.
Související projekty: