Informace o publikaci

Electrochemical properties of graphene nanosheets synthesized in microwave plasma torch discharge

Název česky Elektrochemické vlastnosti grafénových šupín syntetizovaných v mikrovlnnom pochodňovom výboju
Autoři

TOMAN Jozef JAŠEK Ondřej PRASEK Jan JURMANOVÁ Jana

Rok publikování 2018
Druh Článek ve sborníku
Konference 9th International conference on nanomaterials - RESEARCH & APPLICATION (NANOCON 2017)
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
www https://www.nanocon.eu/en/
Klíčová slova Graphene; electrochemistry; sensor; microwave plasma
Popis V této práci byly syntetizovány, charakterizovány a následně modifikovány 2-rozměrné grafénové nanošupiny pro senzorové a elektrochemické měření. Použili jsme mikrovlnný plazmový hořák (2,45 GHz) pracující za atmosférického tlaku. Argon byl používán jako pracovní plyn a ethanolové páry, nesené argonem, byly použity jako prekurzor pro syntézu uhlíkových nanočástic. Charakteristický vysoký poměr povrchu k objemu připraveného materiálu společně se strukturálními vadami a různými chemickými skupinami na povrchu slouží jako účinná kombinace pro rychlé změny vodivosti po adsorpci. Proto připravený materiál sestávající z grafénových nanošupin byl modifikován pro provádění různých elektrochemických měření včetně plynového snímání amoniaku a charakterizace pomocí cyklické voltametrie za použití několika redoxních sloučenin. Naše vzorky byly analyzovány pomocí skenovací elektronové mikroskopie, Ramanovy spektroskopie a rentgenové fotoelektronové spektroskopie, aby se získal přesný pohled na chování připravených senzorú.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info