Informace o publikaci

Avelumab - novinka v léčbě pacientů s metastazujícím karcinomem z Merkelových buněk

Autoři

BAJČIOVÁ Viera

Rok publikování 2018
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Onkologická revue
Citace
Klíčová slova Merkell cell carcinoma;immunotherapy;avelumab
Popis Karcinom z Merkelových buněk (Merkell cell carcinoma, MCC) je vzácný agresivní kožní neuroendokrinní nádor, metastazující onemocnění je asociováno se špatnou prognózou a celkovým přežitím. Účinnost avelumabu, humanních monoklonální protilátky ati-PD-L1 v registrační studii JAVELIN Merkel 200 u metastazujících MCC refrakterních na chemoterapii i u nepředléčených chemoterapie naivních pacientů MCC vedla v březnu 2017 v USA k jeho schválení Úřadem pro kontrolu potravin a léčiv ( Food and Drug Administration, FDA) a následně v Evropě v září 2017. Podání avelumabu u poklrčilých MCC v 1. linii i dalších liniích léčby prokázalo prodloužení intervalu do progrese i celkového přežití a dobrý profil bezpečnosti a zvládnutelné nežadoucí účinky.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info