Informace o publikaci

The asymmetry of lower limb loading in women's artistic gymnastics

Název česky Asymetrie zatížení dolních končetin ve sportovní gymnastice žen
Autoři

HEDBÁVNÝ Petr KALICHOVÁ Miriam RABENSEIFNER Michal BOREK Adam KASOVIĆ Mario

Rok publikování 2018
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sportovních studií

Citace
Popis Cvičení na kladině je zatěžující zejména pro dolní končetiny, neboť odrazy a doskoky jsou prováděny na značně tvrdé podložce. Cílem této práce bylo na základě pozorování vytvořit přehled týdenního zatížení na kladině u 9 sportovních gymnastek juniorského a seniorského věku závodících v nejvyšší republikové soutěži. Dále bylo cílem provést pilotní měření dynamických hodnot při odrazu a doskoku u 6 vybraných prvků na kladině. Reakční síly byly měřeny pomocí plošiny Bertec, kde gymnastka, členka reprezentačního týmu České republiky, provedla 3 pokusy u prvků: prošvihávka, johnson, přemet vpřed, blecha, arab a kabolo. Z videozáznamu tréninků jsme vyhodnotili, že každá gymnastka zacvičila na kladině průměrně 211 ± 59 skokových a akrobatických prvků za týden. Zjistili jsme, že gymnastka průměrně provedla 125 odrazů (tedy 59%) obounož, 63 odrazů (30%) z pravé nohy a 23 odrazů (11%) z levé nohy. Co se týče doskoků, 47 (22%) jich bylo provedeno na obě nohy, 121 (57%) na pravou nohu a 43 (21%) na levou nohu (všechny gymnastky preferovaly pravou dolní končetinu jako odrazovou u přemetu vpřed). Vertikální síly odrazu a doskoku byly zjištěny následující: prošvihávka (2,8 a 3,5 BW), johnson (3,0 a 3,6 BW, přemet vpřed (1,1 a 3,0 BW), blecha (1,7 a 1,8 BW), arab (2,7 a 3,2 BW) a kabolo (2,8 a 2,7 BW). Síly v anterio-posteriorní ose byly nejvyšší u prvku johnson (0,8 a 0,9 BW). Síly naměřené v mediolaterální ose nabývaly hodnot do 0,6 BW. Výsledky ukázaly, že ve většině případů byly síly při odrazu menší než síly při doskoku, případně byly tyto fáze silově vyrovnané. Tato pilotní studie nás vede k závěrům, že množství prvků prováděných na kladině, které asymetricky zatěžují dolní končetiny, není zanedbatelné. Zejména co se týče doskoků, které jsou dle dynamických měření silově náročnější, gymnastky zatěžují ze 71% pouze jednu dolní končetinu. Doporučujeme provádět kompenzační cvičení, která by pomohla předejít vzniku dysbalancí. Dále je nutné navázat na tuto pilotní studii a provést další rozsáhlejší a podrobnější výzkumy v této oblasti.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info