Informace o publikaci

Ovidiovská poetika ve vergiliovském stylu: Ozvěny Ovidiových Proměn v pozdněantických mytologických centonech z Vergilia

Autoři

OKÁČOVÁ Marie

Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Auriga. Zprávy Jednoty klasických filologů
Fakulta / Pracoviště MU

Centrum jazykového vzdělávání

Citace
Klíčová slova cento; Virgil; Ovid; epyllion; cyclic narrative; intertextuality
Popis Příspěvek se věnuje rozmanitým formám recepce Ovidiova díla ve vergiliovských centonech pozdní antiky, se zvláštním zřetelem ke třem mytologickým epylliím (Narcissus, Progne et Philomela, Europa: Anth. Lat. 9, 13 a 14 Riese), pro která byl Ovidius nejen zdrojem látky, ale i kompozičním vzorem. Autorka ukazuje, že prvky cyklické kompozice patrné v těchto textech vznikly nápodobou jednoho z klíčových generativních mechanismů Ovidiova vyprávění v Metamorfózách.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info