Informace o publikaci

Vliv cestovního ruchu na socioekonomické a environmentální prostředí Malty: vnímání mladých

Autoři

KRAJÍČKOVÁ Aneta

Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Geografické informácie
Fakulta / Pracoviště MU

Ekonomicko-správní fakulta

Citace
www http://www.kgrr.fpv.ukf.sk/images/geograficke_informacie/2018_22_1/krajickova.pdf
Doi http://dx.doi.org/10.17846/GI.2018.22.1.233-245
Klíčová slova impacts of tourism; Malta; overtourism; perception of tourism
Popis S rostoucím počtem turistů v destinaci se projevují nejen pozitivní, ale ve stále vyšší míře i negativní vlivy cestovního ruchu, které mohou být klasifikovány jako environmentální, ekonomické, sociální a kulturní. V extrémním případě mohou nastat i problémy „overtourismu“ nebo „tourismphobie“. Vliv cestovního ruchu na obyvatele destinace, jeho hodnocení a pochopení jsou klíčovými prvky udržitelného rozvoje. Tento příspěvek se věnuje vnímání vlivů cestovního ruchu na socioekonomické prostředí Malty s cílovou skupinou mladých do 26 let pro dotazníkové šetření z července 2018. Data získaná z 93 dotazníků naznačují především negativní působení cestovního ruchu na environmentální a ekonomické aspekty a pozitivní působení na sociální a kulturní aspekty v destinaci a upozorňují na závislost Malty na cestovním ruchu.
Související projekty: