Informace o publikaci

Vývoj podzemního odtoku ve východní polovině ČR

Autoři

VANÍČEK Petr CHROUSTOVÁ Kateřina BÍZOVÁ Josefína ŘÍČKA Adam

Rok publikování 2018
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
www https://journals.muni.cz/gvms/article/view/8813
Doi http://dx.doi.org/10.5817/GVMS2018-1-2-124
Klíčová slova Maillet's method; effective infiltration; baseflow estimation; eastern part of CR; hydrograph separation
Popis V posledních letech je často diskutovaným tématem změna klimatu a s ní související pokles zásob podzemních vod. Z toho důvodu byl v letech 2006 až 2015 (u dvou lokalit 1994 až 2016) určen podzemní odtok deseti povodí situovaných ve východní části České republiky. Šest zájmových lokalit je situovaných v krystalinických horninách (strážecké moldanubikum a orlicko-sněžnické krystalinikum) a zbývající čtyři pak v horninách sedimentárních (vídeňská pánev, ždánická jednotka, vysokomýtská a ústecká synklinála). Vývoj zásob podzemních vod, respektive podzemního odtoku byl z povodí pramenů určen na základě Mailletovy rovnice. Pro povodí řek pak bylo využito automatické separace podzemního odtoku programem PART (USGS), vyjádřený lineární regresí v MS Excel. Ve všech sledovaných povodích byl zjištěn dlouhodobý pokles podzemního odtoku, tedy zásob podzemních vod. Míra tohoto poklesu se v rámci jednotlivých povodí liší a pohybuje se od 10 do 85 %, přičemž se nepotvrdilo, že by toto snížení souviselo se zvyšováním využívaní podzemních vod nebo změnou vegetačního pokryvu. Z korelací vývoje srážek a podzemního odtoku lze usuzovat, že pokles zásob podzemních vod spočívá v klesajícím množství srážek.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info