Informace o publikaci

Old-growth forest fungus Antrodiella citrinella – distribution and ecology in the Czech Republic

Název česky Houba přirozených lesů outkovečka citronová (Antrodiella citrinella) – rozšíření a ekologie v České republice.
Autoři

HOLEC Jan BĚŤÁK Jan POUSKA Václav DVOŘÁK Daniel ZÍBAROVÁ Lucie KOUT Jiří ADAM Dušan

Rok publikování 2018
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Czech Mycology
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Doi http://dx.doi.org/10.33585/cmy.70203
Klíčová slova macrofungi; polypore; habitats; substrates; phenology; indicator fungus; forest naturalness; Europe
Popis V článku jsou shrnuty lokality a nálezy druhu Antrodiella citrinella (Basidiomycota, Polyporales) v České republice, na jejichž základě je vyhodnocena jeho ekologie. Lokalit je 31 a většinou leží v horských oblastech, kde je maximum nálezů v rozmezí 1200–1299 m n. m. Druh je méně často nalézán v pahorkatině a podhůří, kde roste buď na mírnějších svazích kopců nebo na prudkých svazích a dnech zařízlých údolí řek nebo potoků. Většina nálezů pochází z montánních a supramontánních smrčin a smíšených lesů submontánního a montánního stupně, tvořených hlavně bukem, smrkem a jedlí. Druh dále roste v podmáčených smrčinách a suťových lesích. Většina lokalit je chráněna jako rezervace nebo první zóny národních parků. Houba preferuje dřevo smrku, dále jedle, buku, a roste také na starých plodnicích troudnatce pásovaného. Téměř všechny nálezy jsou na padlých kmenech o průměru 10–100 cm, vzácně na pahýlech nebo kusech dřeva na zemi. Dřevo je ve stadiu tlení 2–5, nejčastěji 3. Hlavním obdobím fruktifikace je podzim, zejména říjen a listopad, a dále jaro od poloviny března do první poloviny června s maximem v květnu. Nálezy z léta jsou vzácné. Je publikována mapa rozšíření druhu v ČR a údaje o rozšíření v dalších částech Evropy jsou shrnuty a diskutovány. Data o rozšíření v ČR jsou porovnána s mapovou vrstvou databanky přirozených lesů ČR, která obsahuje přesné údaje o přirozenosti konkrétních lesních porostů. Tato analýza prokázala, že A. citrinella skutečně preferuje pralesy, přírodní a přírodě blízké lesy, tedy souhrnně přirozené lesy, a může být využita jako jejich indikátor.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info