Informace o publikaci

Der Kulturbund und Europäische Revue. Europakonzepte ohne Zukunft?

Název česky Kulturbund a Evropská revue. Evropské koncepty bez budoucnosti?
Autoři

URVÁLEK Aleš

Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace