Informace o publikaci

Genetické rizikové skóre a progrese diabetického onemocnění ledvin

Autoři

GALUŠKA David JANÁKOVÁ Michaela BEDNÁRIKOVÁ Beáta CHALÁSOVÁ Katarína PÁCAL Lukáš KAŇKOVÁ Kateřina

Rok publikování 2019
Druh Konferenční abstrakty
Citace
Popis Diabetické onemocnění ledvin (DKD) je jednou z nejzávažnějších komplikací diabetu 2. typu (T2DM). DKD vykazuje genetickou predispozici a k dnešnímu dni bylo popsáno 65 SNP (Talmud et. al 2015), které jsou různou mírou asociovány se zvýšeným rizikem vzniku T2DM. Ukazuje se, že genetické varianty asociované s T2DM nebo glykémií, mohou být spojené také s rizikem vzniku případně progrese DKD u pacientů s T2DM. Cílem práce bylo studovat redukované genetické rizikové skóre (GRS) pro T2DM (tj. 21 nejrizikovějších variant z 65 polymorfizmů) ve vztahu k renálnímu a kardiovaskulárnímu fenotypu u pacientů s T2DM.
Související projekty: