Informace o publikaci

Pravomoc a odpovědnost primátorů

Autoři

KADEČKA Stanislav

Rok publikování 2019
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Popis Příspěvek na téma „Pravomoc a odpovědnost primátora“ poukázal na aktuální trendy a výklad jednotlivých pravomocí primátora. Současně seznámil zúčastnivší se primátory jak s jejich potenciální soukromoprávní odpovědností, tak případnou trestněprávní odpovědností. Taktéž představil několik obecných, praxí získaných, rad, jak při výkonu funkce primátora (a zastupitele města) postupovat tak, aby nedošlo k porušení především povinností péče řádného hospodáře a dalších povinností plynoucích z platné právní úpravy. V některých případech totiž ani odborná rada odborníka nemusí být dostatečná pro to, aby nebyl primátor shledán odpovědným.