Informace o publikaci

Podstata, ochrana a kontrola/dozor územní samosprávy

Autoři

KADEČKA Stanislav

Rok publikování 2019
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Popis Příspěvek prezentovaný v bloku věnovaném především aktuální analýze systému kontrol územních samosprávných celků (zpracované Ministerstvem financí České republiky) akcentoval nejprve podstatu (a potřebu ochrany) územní samosprávy (jako jednoho z neopomenutelných základů demokratického právního státu) a následně kriticky komentoval zejména současné problémy kontrol, jimž jsou územní samosprávné celky nuceny čelit. Problém recentního stavu přitom tkví nejen v duplicitě, ale často v multiplicitě kontrol. V řadě případů nadto dochází k tomu, že kontrolní orgány (kontrolující tutéž záležitost) dospívají k odlišným závěrům. To signifikantním způsobem komplikuje postavení místních samospráv, jež jsou nejen nadměrně administrativně zatěžovány, ale nadto někdy ani nejsou (a nemohou být) schopny různorodým požadavkům ze strany kontrolních orgánů vyhovět.