Informace o publikaci

13. zimní konference / workshop "SPRÁVNÍ ŘÁD V PRAXI KRAJSKÝCH ÚŘADŮ"

Autoři

KADEČKA Stanislav MAREK David

Rok publikování 2019
Druh Uspořádání konference
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Popis 13. ročník naší konference/workshopu, usiloval se opětovně být tradičním inspirativním odborným setkáním více než stopadesáti právních expertů z celé České republiky v Jihlavě, tentokrát výjimečně na samém počátku jara. Hrdě a s pokorou navázal na nepřerušenou úspěšnou sérii započatou již v roce 2007. Nic se nezměnilo na tom, že svá poselství, poznatky a zkušenosti přednesli účastníkům a otevřeně diskutovali na tomto fóru i letos jak významní představitelé všech složek veřejné moci v České republice, tak i elitní představitelé doktríny veřejného práva. Kromě samotného správního řádu jako kodexu činnosti veřejné správy, jenž má – obdobně jako naše konference/workshop – za sebou již přes třináct let své aplikace (jakož i několik novelizačních zásahů), a souvisejících zvláštních procesních úprav (které frekventovaně a přitom mnohdy s interpretačními a aplikačními obtížemi nacházejí své místo v praxi – nejen územní – veřejné správy) byl letošní program posléze opět věnován jednak vztahům veřejné správy a správního soudnictví, resp. správního řádu a soudního řádu správního, jednak – při příležitosti 20 let od přijetí zákona o svobodném přístupu k informacím – (obecným, nadčasovým i vysoce aktuálním) otázkám transparentnosti veřejné správy, a to vše tradičně především (avšak zdaleka ne jen) s důrazem právě na prostředí a podmínky územní veřejné správy v České republice. Akce se konal pod záštitou ministra spravedlnosti České republiky JUDr. Jana Kněžínka, Ph.D., a hejtmana Kraje Vysočina MUDr. Jiřího Běhounka. Stálým odborným garantem je JUDr. Stanislav Kadečka, Ph.D. (KVB advokátní kancelář, Legislativní rada vlády ČR).