Informace o publikaci

Odraz osobnosti v textu – projevy deprese

Autoři

HAVIGEROVÁ Jana Marie HAVIGER Jiří FRANKOVÁ Justýna

Rok publikování 2018
Druh Kapitola v knize
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Kapitola popisuje cíle, východiska, metody a výsledky substudie projektu CPACT. Cílem studie popsané v této kapitole je explorovat souvislosti mezi aktuálně prožívanou mírou deprese a morfosyntaktickými a částečně sémantickými charakteristikami (českého) jazyka dospělé populace. Studie je realizována na klinicky intaktní populaci českých dospělých jedinců (n=200, kvótní výběr) a klinické populaci osob aktuálně léčených s poruchami emotivity (n=72), rodilých mluvčích v českém jazyce. Byly potvrzeny hypotézy o vztahu mezi mírou deprese a výskytem slov s negativním emočním nábojem (pozitivní korelace) a pozitivním emočním nábojem (negativní korelace) a to v textech produkovaných v rámci pozitivně laděných scénářů (Motivační dopis, Dopis z dovolené), interpretace vztahu odkazuje na paradoxní důsledek negativního sebe-zaměření osob s depresí, kognitivního nastavení osob s depresí dle teorie Harrise a atribuční teorie deprese. Dále byly vytvořeny prediktivní modely, které umožňují na základě výskytu kombinace vybraných a ověřených textových parametrů predikovat depresi (zvlášť u mužů a zvlášť u žen). Výsledky explorativních analýz naznačují, že s rostoucí mírou aktuálně prožívané deprese stoupá zaměřenost na současnost a minulost na úkor budoucnosti, klesá konkrétnost a specifičnost textu, roste jeho neurčitost. Výsledky jsou povzbudivé a otevírají prostor pro nové cesty skríninku a včasné diagnostiky rizika rozvoje deprese.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info