Informace o publikaci

Vztah chemismu a metamiktizace minerálů řady allanit-epidot: EPMA a Raman-spektroskopická studie

Autoři

SOBEK Kamil

Rok publikování 2019
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Popis Problematika komplikovaného chemismu napříč celou skupinou epidotu je jedna z neprobádaných oblastí, která může posloužit k hlubšímu pochopení strukturních pozic minerálů a jejich vlastností dle chování obsažených prvků. Vlivem působení radioaktivních prvků (U, Th) dochází k výskytu krystalinních, semi-krystalinních a zcela metamiktizovaných částí, které se v mnoha vlastnostech liší. Společně se specifickými pozicemi, jež jsou obsazeny prvky vzácných zemin (REE), získáváme velmi komplexní propojení mezi meziatomovými vzdálenostmi, velikostí základní buňky a výslednými Ramanovskými spektry. Stupeň radiačního poškození taktéž koreluje s chemismem a výslednými daty Ramanovské spektroskopie. Významným rysem REE bohatých minerálů epidotové skupiny je zaplňování pozic M oktaedrů nemalým množstvím divalentních kationtů. Výskyt těchto kationtů společně s prvky REE v pozici A se následně může podílet na vzniku silné luminiscence, která činí zásadní problém při výzkumu těchto minerálů.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info